Jak można dokonać zmian na polisie samochodowej? Więcej

Żeby dokonać zmiany na polisie wystarczy zalogować się do konta MyAXA i wypelnić formularz. W MyAXA można zmienić samochód (tymaczasowo lub na stałe) dodać kierowcę i zmienić dane kontaktowe.

Opcjonalnie można skontakowac się z polskim konsultantem pod 1890 765 754 wysłać maila do polishteam@axa.ie lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów.

Jak można zamknąć polise na samochód? Więcej

Anulowanie nowej policy

Nowo otwarte policy na dom, samochód czy van mogą być anulowane w ciągu 14 dni od otwarcia polisy. To jest tak zwany ‘cooling off period’. Dodatkowe informacje można znaleść w dokumentach polisy.

Zamknięcie policy po upływie 14 dni

Aby zamknać polise w trakcie roku ubezpieczeniowego należ zwrócić certyfikat i dysk ubezpieczenia wraz z pisemnym oświadczeniem na poniższy adres:

AXA Insurance dac

Wolfe Tone House

Wolfe Tone Street

Dublin 1, D01 HP90

Opcjonalnie można skontakować się z polskim konsultantem pod numerem 1890 765 754, wysłać maila do polishteam@axa.ie lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów.

Czy jestem ubezpieczony do jazdy samochdem poza Irlandią? Więcej

Polisa ubezpieczeniowa uprawnia do jazdy samochodem w nastepujacych krajach: Irlandi, Irlandia Północnej, Wielkiej Brytani, wyspy Man i wysp Channel. Polisa uprawnia także do jazdy w krajach Unii Europejskiej do 31 dni w roku ubezpieczeniowym.

Warto pamiętać że niektóre sekcje policy obowiązują tylko podczas jazdy w Irlandi, Północnej i Wielkiej Brytani.

W razie jakichkilwiek wątpliwości proszę skontakować się z polskim konsultantem pod numerem 1890 765 754, wysłać maila do polishteam@axa.ie lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów.

Obowiązują warunki umowy, dodatkowe informacje moża znaleść w dokumentach polisy.

Czy można użyć zniżki z Polski? Więcej

W AXA uznajemy zniżki z Irlandi i Wielkiej Brytanii.

W razie pytań proszę skontakować się z polskim konsultantem pod numerem 1890 765 754, wysłać maila do polishteam@axa.ie lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów.